Katun Performance™

Katun Performance su naši proizvodi sa najvišom razinom kvaliteta po konkurentnim cijenama i pouzdanim karakteristikama.

Ovi proizvodi zadovoljavaju stroge kriterije kvaliteta po certifikatu Katun 360°, koji sadrži:

• 100%-na kompatibilnost sa orginalom
• Ispitani i testirani na okoliš.
• Svi proizvodi su testirani prije puštanja u prodaju.

Sva podrobna obavještenja možete dobiti na www.katun.com/performance.html.