Konica Minolta Bizhub C287

novativno crno bijelo sa dodatnom kolor opcijom od 28 str/min.

  • Najnovija technologija visokih perfomansi: 2,048 MB DDR2 RAM, 250 GB SATA-2 hard disc, 1GB Ethernet, PCI-Express bus system
  • Raznovrsne mogućnosti finiširanja,uključujući: Umetnutni finišer sa heftaricom, modularni finišer sa booklet opcijom
  • Eco-performance Energy Star and German Blue Angel certified: Smanjena potrošnja energije, prilagođen za jednostavno korištenje