Konica Minolta Bizhub 227 +++NOVO+++

Print


Moj Tab
Print driver prilagođavanje

Indigo ispis
Pojedinačni spis iz različitih ladica

Direkt print
Printanje bez drivera za PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL

Pametni red zadataka Neisprintani zadaci npr. zbog greške u formatu papira (kopi, print i faks) su premošćeni narednim poslom bez zaustavljanja procesa

Mod uštede tonera
Štedi toner umanjenom potrošnjom npr. za draft ispise

Mobile Printing
Mopgućnost direktnog printa documenata sa mobilnih uređaja

Kopiranje

Pregled zadataka
Ilistracija odabranih kopi funkcija na displeju

Bar za prilagođene funkcije
Do 2 x 7 kopirnih funkcija mogu se slobodno odabratisa osnovnog displeja za kopiranje

Izuzimanje praznih stranica
Automatsko izuzimanje praznih stranica npr. kod kopiranja mješanih jednostranih i dvostranih dokumenata

Card shot
Printa i kopira prednju i zadnju stranu originala na jednu stranu npr. pasoš ili drugi identifikacijski dokumenti

Skeniranje

Scan-to-Me/Home
Direktno skeniranje na ličnu email adresu (Me) ili SMB folder (Home) zasnovan na Active Directory informacijama

Pregled skena
Pruža trenutni pregled skeniranog originala za provjeru prije slanja

Scan annotation
Stamping of e.g. date/time, filing number or custom text on scans for archiving purposes

Programiranje skeniranja
Podešavanje originala, skeniranog fajla i odredišta za redovne poslove skeniranja

Blank page removal
Automatic deletion of blank pages e.g. when scanning mixed simplex and duplex documents

Faksiranje(opciono) IP-Fax
Slanje Fax poruka kroz mrežu između Konica Minolta MFP-ova; podržava kolor kao i crno & bijelo

PC-Fax
Direktno slanje faxa sa PC

Prosljeđivanje faksa
Prosljeđivanje primljenih faksova putem e-maila ili SMB foldera umjesto ispisa

Dijeljeni adresar
MFP interni adresar može se dijeliti sa PC fax klijentom

Odabir ladice
Odabir ulazne ladice / ispisnog medija i izlazne police olakšava preglednost dolaznih faksova

Box funkcije

Box Funkcije
Smještanje ispisa, kopija, skenova i faksova za kasnije pozvanje na slanje ili ispis za često korištene documente kao što su brošure, formulari, cjenovnici itd.

Lično, Groupno i Javno
Definisanje korisničkog pristupa za različite korisničke pretince

Dijeljenje
Kopiranje dokumenata između korisničkih pretinaca

Online pristup
Pristup pretincu preko web browsera ili box operator alata

Automatsko brisanje
Automatsko brisanje fajlova smještenih u pretinac poslije predefinisanog perioda

Sigurnost

Autentikacija
Pristup korisnika uz lozinku, korisničko ime + lozinku, ID karticu ili skenirani otisak prsta

Pravo pristupa
Prava pristupa se osiguravaju pojedinačno ovom funkcijom (do 1,000 akaunta na MFP)

Kodiranje podataka
Kodiranje podataka i zaštita lozinkom za pristup hard disku

Trenutno brisanje podataka
Kopi, print, sken i fax podaci o izvršenom poslu se automatski brišu nakon završenog posla

Mrežna sigurnost
Podrška za SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec

Green
Dinamički eco timer
Automatska analiza radnog vremena i podešavanje vremena sleep moda

ECO sken
Skeniranje dokumenata bez zagrijavanja printera

ECO print
Touch screen panelne svijetli tokom printanja for printing out of sleep mode

Sedmični timer
Sleep mode timer postavljen dnevnoj i sedmičnoj bazi

ECO meter
Brojač ECO srodnih stavki npr. potrošnja energije

Završna obrada