Konica Minolta Bizhub 3320


Print

Moj Tab
Print driver prilagođavanje

Ispisne značajke

Različite značajke ispisa kao vodeni žig, n-up, poster ili booklet raspored stranica mogu biti odabrane

Ispis visoke rezolucije
Za najbolji kvalitet ispisa

Tihi mod
Zvučna zaštita smanjenjem šuma u toku ispisa

Kopiranje

Zaštita kopiranja

Printanje skivenih sigurnosnih vodenih žigova koji se pojavljuju u pozadini prilikom kopiranja

Značajke kopiranja
Možemo odabrati dvostrano kopiranje, 2 u 1 i 4 u 1

Podešavanje kvaliteta ispisa
Unaprijeđena kvaliteta ispisa izmjenama denzitija, posvjetljenja, itd.

Sken
Skeniranje visokog kvaliteta
Unaprijeđena produktivnost digitalizacije dokumenata

TWAIN sken
Za digitalizaciju dokumenata

Scan-to-eMail
Šaljite konvertovane fajlove na željene e-mail adrese

Sken-na-FTP

Slanje konvertovanih fajlova na FTP server

Podrška za različite sken formate
Uključujući TIFF, PDF, Kompakt PDF, JPEG, itd.

Fax

Prosljeđivanje faksa
Prosljeđivanje primljenih faksova putem e-maila
ili SMB foldera umjesto ispisa

PC-Fax
Direktno slanje faxa sa PC

Različite značajke faksiranja
Za ugodnije korištenje faksa

Pogodna distribucija faksova
Faks odredišta mogu biti prekonfurisana u adresaru

Sigurnost

Mrežna sigurnost
Podrška za SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec

Zaštićeni ispis
Zahtjeva upisivanje lozinke na pisač prije puštanja ispisa

Green

Potvđeni međunarodni standardi očuvanja okoliša Kao što su Energy Star ili Blue Angel Mark
Niska potrošnja energije i jake eko-performanse
Štedi resuse i vaš novac
Puna funkcionalnost dvostranog ispisa
Ušteda sredstava

Eco mode

Optimizacija pisača postavkama za smanjenu potrošnju energije, papira i tonera

Mod Hibernacije

Ručno ili programirano postavljanje hibernacije osigurava smanjenje potrošnje energije najmanje 1 watt-a u toku sata