KIP 850

Uz KIP 850 je lako prihvatiti poslove uslovljene visokim standardima vremena i kvaliteta sa konzistentnom brzinom i preciznošću štampe.

Standardno prednje prihvatanje papira (omogućena instalacija uz zid)

AutoCAD certificiran Driver

Automatizacija radnih procesa