KIP 880

Multi-Funkcionalni Sistem sa 4 rolne i integrisanim skenerom

12” Smart System K Touchscreen

Windows i AutoCAD driveri

Automatizacija radnih procesa